لطفا صبر کنید ...

vasvas.jpg
27/مارس/2020

اختلال وسواس فکری و عملی

اختلال وسواس فکری و عملی اضطراب سیستم هشدار دهنده ذهن ماست. هنگامی که مضطرب می شویم مانند این است که با خطری مواجه ایم. اضطراب احساسی است که به ما می گوید واکنش نشان دهیم، از خود محافظت کنیم، کاری بکنیم.


verbalChild-Abuse.jpg
27/مارس/2020

خشونت کلامی و درمان آن

خشونت کلامی و درمان آن اضطراب به معنای فقدان کنترل محرک بیرونی است که با استمرارش فرد در بن‌بست روانی گیر می‌ افتد و راهی جز تخلیه انرژی‌ های تلنبار شده ندارد. در واقع هرگاه فرد قابلیت کنترل و تحلیل شرایط را نداشته باشد، مستاصل می‌ شود.


Stocksy_txpe3b4798fsFm100_Medium2365_1298084.jpg
27/مارس/2020

اختلال اضطراب اجتماعی

اختلال اضطراب اجتماعی همه ما وقتی قرار است برای اولین بار در جمع بزرگی صحبت کنیم یا اینکه در حضور افرادی که قضاوتشان برای ما اهمیت دارد سخنرانی کنیم، دچار دلهره و اضطراب می شویم، احتمالا پیشانی و کف دستمان خیس عرق می شود…


conversion-therapies.jpg
27/مارس/2020

همه باورهای غلط درباره اختلالات روانی

استفاده از واژه بیمار روانی یا انگ بیمار روانی زدن به بیمارانی که مبتلا به اختلال روانپزشکی هستند نشان‌ دهنده نگاهی منفی و کلیشه‌ ای است و باعث می‌ شود دیگران این افراد را موجودی تهدید آمیز ببینند.


پیاده سازی و سئو توسط: 'GoGseo