لطفا صبر کنید ...

conversion-therapies.jpg
03/دسامبر/2021

همه باورهای غلط درباره اختلالات روانی

استفاده از واژه بیمار روانی یا انگ بیمار روانی زدن به بیمارانی که مبتلا به اختلال روانپزشکی هستند نشان‌ دهنده نگاهی منفی و کلیشه‌ ای است و باعث می‌ شود دیگران این افراد را موجودی تهدید آمیز ببینند.


psychology-881350654.jpg
03/دسامبر/2021

نشانه های اختلال شخصیت

افرادیکه اختلالات شخصیتی دارند برای ارتباط برقرار کردن با دیگران مشکل دارند و همین باعث پر دردسر شدن روابط آنها می شود. گروهی از این افراد حتی بخاطر این وضعیت خود موجب آسیب زدن به طرف خود در رابطه می شوند.


پیاده سازی و سئو توسط: 'GoGseo