لطفا صبر کنید ...

Stressed-businessman-with-head-in-hands.jpg
08/آوریل/2021

موفقیت در شرایط بحرانی

سالوادور مادی، استاد روانشناسی دانشگاه کالیفرنیا، پژوهش های خود درباره ی استرس را در سال ۱۹۷۵ شروع کرد. این پروژه که در نوع خود اولین بود.زندگی 450 مدیر شرکت تلفن بل را که شغل خود را از دست داده بودند دنبال می کرد.


stressed-man-at-work.png
08/آوریل/2021

استرس شغلی چیست؟

استرش شغلی یک بیماری مزمن است که در نتیجه شرایط سخت کاری به وجود آمده و بر روی عملکرد فردی و سلامت جسمی و ذهنی فرد تاثیر می گذارد.علائم استرس شغلی در افراد مختلف، متفاوت است و و به عوامل بیشماری بستگی دارد.


پیاده سازی و سئو توسط: 'GoGseo