لطفا صبر کنید ...

nicole_Happiness_Workplace.jpg
21/اکتبر/2021

ترویج شادی در زندگی

ترویج شادی در زندگی وقتی به زندگی خودتان نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید که زمان چقدر سریع گذشته و هیچ نظری راجع به موقعیت حال حاضرتان ندارید. ممکن است به این فکر کنید که در زمان‌های گذشته دلتان می‌خواست در این سن کجا باشید و حالا چقدر از آن موقعیت فاصله دارید.


pride_of_happiness_by_igngrez-d4pfvug.jpg
21/اکتبر/2021

شاد باشیم

شاد باشیم شادی نوعی رضایت درونی است که در انسانها وجود دارد و برخی نیز آن را غرور، قناعت و یا قدردانی توصیف کرده‌اند اما این احساسات از فردی به فرد دیگر متفاوت است. به طور کلی دانشمندان احساس شادی و شاد بودن را برای انسان‌ها بسیار مفید می‌ دانند.


key_to_happiness-shutterstock_574423141123.jpg
21/اکتبر/2021

فواید شاد زیستن

فواید شاد زیستن شادی به درجه یا میزانی اطلاق می شود که شخص درباره مطلوبیت کیفیت زندگی خود قضاوت می کند. شادی انسان به هماهنگی و تناسب درست در وجود فردی منوط است. فرد شاد، خانواده شاد می سازد و خانواده های شاد، جامعه ای شاد را می سازند.


wallhaven-672063.jpg
21/اکتبر/2021

باور‌های اشتباهی که شادی را از شما می‌ گیرد

شادی بزرگ ترین آرزوی هر فردی ست. شاید فکر کنید که شادی به سادگی به دست نمی آید اما در واقع این ماییم که گاهی با افکارمان آن را از خود دور می کنیم.


bigstock-Happy-group-of-friends-family-43459618.jpg
21/اکتبر/2021

کارهایی که افراد خوشحال پیش از خواب انجام می دهند

احساس شادی در ما انسان‌ها غالبا حرکتی نزولی دارد. کودکی‌های شاد ما به مرور زمان جای خود را به بزرگسالی غمگین و افسرده می‌دهد.کلید دستیابی به شادی دائم کماکان ناشناخته است.


happiness.jpg
21/اکتبر/2021

سوء تعبیرهایی درباره شادی

شادی یک مفهوم مادی نیست، بلکه مفهومی معنوی و روحانی محسوب می شود که به فرد آرامش و رفاه درونی می دهد. بعضی ها شادی را تجربه ای مملو از کامیابی، غنا و احساس مفید بودن تعریف می کنند.اما شادی حقیقی یعنی چه؟


balloons-nov052018-min-870x581.jpg
21/اکتبر/2021

اصولی برای شاد بودن و شاد زندگی کردن

بعضی ها انگار به صورت ذاتی شاد و خوشبین هستند. بعضی دیگر اما به نظر می رسد نافشان را با غم و بدبینی بریده اند. تا به حال فکر کرده اید شاد بودن هم اصولی دارد که باید آنها را آموخت؟


پیاده سازی و سئو توسط: 'GoGseo