لطفا صبر کنید ...

relationship-difficulties_32dd6cae-83d6-11e7-b63c-9d281adafd5e.jpg
08/ژوئن/2023

طلاق عاطفی، جدایی خاموش زوجین

طلاق عاطفی، جدایی خاموش زوجین یکی از مهم‌ترین انواع طلاق، طلاق عاطفی است، رویدادی که در هیچ جا ثبت نمی‌شود و نمود عینی ندارد اما خطرناک‌ترین نوع طلاق بوده که ممکن است تا جدایی همیشگی و طلاق ثبتی رشد کند.


relationship-deal-breakers.jpg
08/ژوئن/2023

نشانه های طلاق عاطفی

نشانه های طلاق عاطفی را می توان با یك بررسی دقیق و موشكافانه در زندگی تشخیص داد. مهم این است كه زنان این نشانه ها را طبیعی تلقی نكنند و آنها را به حساب گذر زمان و تكراری شدن روابط نگذارند.یك بار زندگی تان را از آغاز مرور كنید.


how-much-does-divorce-impact-emotional-security.jpg
08/ژوئن/2023

طلاق عاطفی

طلاق عاطفی، طلاق خاموش یا طلاق تاریک؛ قائل به هر نامی برای آن باشیم پیامدهایش یکسان است. همچون نسیمی بی سروصدا می آید و چون گردبادی هر آن چه در مسیرش است را با خود می برد تاجایی که هیچ خاطره ای برای تغییر چهره عبوس رابطه باقی نمی گذارد.


پیاده سازی و سئو توسط: 'GoGseo