لطفا صبر کنید ...

6299-young_woman_stress_depression-1200x628-Facebook.jpg
20/سپتامبر/2022

چگونه با استرس و فشارهای زندگی مقابله کنیم؟

افراد مختلف با توجه به تغییرات و نیازهایی که در زندگی برایشان ایجاد می شود واکنش های جسمی یا احساسی از خود نشان می دهند که به این واکنش ها «استرس» می گوییم.


psychology-website-design.jpg
20/سپتامبر/2022

راهکارهای کاهش استرس

همه ما واژه «استرس» را در زندگی روزمره بارها و بارها به کار برده ایم اما این واژه در روانشناسی چه معنایی دارد؟ آخرین باری که از واژه استرس استفاده کردید چه زمانی بود؟این استرس چیست که وقتی اتفاق خوشایندی مانند ازدواج برای


پیاده سازی و سئو توسط: 'GoGseo