لطفا صبر کنید ...

ThinkstockPhotos-547131318.jpg
20/ژانویه/2021

تاثیرات درونی صدا موسیقی

با اینکه سالهاست ما در کنارتمرینات یوگا از نتایج جادویی موسیقی بهره برده ایم شاید هنوز آنطور که باید از چگونگی عملکرد و تاثیر شان بر جسم، ذهن و روان خود آگاه نباشیم.معمولأ با شنیدن موسیقی احساسات متفاوتی به انسان دست می دهد.


iStock-915195018.jpg
20/ژانویه/2021

موسیقی درمانی

ارسطو می‌گوید: از موسیقی می‌توان در بسیاری از شئون زندگی، تربیت، سرگرمی، درمان، خوشگذرانی و تعدیل احساسات و عواطف استفاده کرد. و البته تصریح می‌کند اگرچه پر کردن اوقات فراغت امری لازم است، لیکن باید با نوعی از موسیقی مفید و تعالی‌بخش پر شود.


پیاده سازی و سئو توسط: 'GoGseo