لطفا صبر کنید ...

blog_positive_outlook_1540_0.jpg
08/ژوئن/2023

آینده متعلق به من است

فارغ از این كه موفقیت چیست و مرز موفقیت عادی و ماندگار كجاست، اگر كمی صادق باشیم، حتما اين مساله را تایید می كنیم كه بیشتر افراد به جای آن كه برای رسیدن به موفقیت تلاش كنند، در رویای رسیدن به آن زندگی می كنند.


positive-thoughts-good-morning-quotes-wallpaper.jpg
08/ژوئن/2023

تمرین هایی برای مثبت اندیشی

در پایان هر روز از سه اتفاق خوبی که آن روز برای شما رخ داده است، فهرست تهیه کنید و درباره عوامل رخ دادن این اتفاقات تامل کنید. اتفاقات خوب می‌توانند هرچیزی باشند، دیدن یک دوست قدیمی، یک غروب آفتاب زیبا…


پیاده سازی و سئو توسط: 'GoGseo