لطفا صبر کنید ...

vasvas.jpg
22/اکتبر/2020

اختلال وسواس فکری و عملی

اختلال وسواس فکری و عملی اضطراب سیستم هشدار دهنده ذهن ماست. هنگامی که مضطرب می شویم مانند این است که با خطری مواجه ایم. اضطراب احساسی است که به ما می گوید واکنش نشان دهیم، از خود محافظت کنیم، کاری بکنیم.


ftw-940x-1123.jpg
22/اکتبر/2020

وسواس فکری را کنار بگذارید

بحران میانسالی از 2 سو می‌تواند برای ما مضر باشد؛ اگر خیلی زود درگیر کار و زندگی شده باشیم، پیامد آن ابتلا به بحران میانسالی زودرس است که بزرگ‌ترین پیامد شروع زودهنگام زندگی مدرن در دوران معاصر است.این بحران جدی گرفته می‌شود.


پیاده سازی و سئو توسط: 'GoGseo