لطفا صبر کنید ...

افراد مثبت اندیش چگونه می اندیشند؟

دسامبر 16, 2018 توسط مینو ایرانی
322-the-feeling-happy-button-the-secret-law-of-attraction-plus.jpg

افراد مثبت اندیش چگونه می اندیشند؟

افراد مثبت اندیش به جای اینکه بگذارند استرس بر آنها مسلط شود، با مدیریت استرس و تلاش روزانه برای بهبود خود، زندگی شان را کنترل و هدایت می کنند.

در این مقاله با نکاتی آشنا می شوید که افراد مثبت از انجام آنها اجتناب می ورزند، پس شما هم می توانید با توجه به این موارد، موفقیت و خوشبختی را در خود احساس کنید.

لطف های کوچک را فراموش نمی کنند

شما هم خیلی راحت چیزهای کوچک را از یاد می برید؟ حتما همینطور است. اما افراد مثبت اندیش به چنین رفتاری عادت نمی کنند. در عوض آنها بابت هر لطف و مرحمتی که ببینند، فارغ از اینکه کوچک یا بزرگ باشد مراتب قدردانی و سپاس خود را بیان می کنند. آنها می دانند که چقدر ساده لوحانه است اگر فکر کنند با داشتن وسایل و امکانات بیشتر، احساس خوشبختی خواهند کرد، آن هم وقتی که با داشته های فعلی خودشان این حس را ندارند.

افراد مثبت اندیش درک می کنند که هر فردی شخصیت متفاوت خود و راه پیشرفت خود را دارد، پس خودشان را با دیگران مقایسه نمی کنند.

در برابر حقیقت مقاومت نمی کنند

افراد مثبت اندیش می دانند که باید با حقیقت روبه رو شوند و با آن کنار بیایند، چون عذر و بهانه ها هیچ وقت راهکاری برای مسائل ناخوشایند به دست نمی دهند.

مشکلات را واقعا «مشکل» نمی بینند

افراد مثبت اندیش کلمه «مشکل» را به عنوان «چالش» می شناسند. آنها اعتقاد دارند که باید هر سدی را به عنوان فرصتی بشناسند و باید راهی برای آن کشف کنند. افراد مثبت اندیش شانس خود را برای به چالش کشیدن خود امتحان می کنند و زندگی خود را بهبود می دهند.

خودشان واقعیت را می سازند

افراد مثبت اندیش می دانند با پشتکار و جدیت هر چیزی امکان پذیر است، به همین خاطر هم آنها خودشان واقعیت را می سازند.

با آدم های منفی باف دوست نمی شوند

افراد مثبت اندیش اجازه نمی دهند افراد منفی باف و سمی آنها را به سمت خودشان بکشند. برعکس، آنها دور خود را با دیگر افراد مثبت اندیش پر می کنند. چرا افراد مثبت اندیش باید وقت شان را با افرادی بگذرانند که مدام راجع به هر چیزی شکایت می کنند و پشت سر همه حرف می زنند؟ آنها می دانند که هیچ پاسخ خوبی برای این پرسش وجود ندارد.

ناراحتی ها را به دل نمی گیرند

افراد مثبت اندیش درک می کنند که ناراحتی ها و رنجش ها در زندگی تنها باعث رنج مکرر و بی پایان می شوند، به همین دلیل هم آنها را به دل نمی گیرند. آنها ترجیح می دهند مسائل مربوط به گذشته را بپذیرند و فراموش کنند تا بتوانند با درس هایی که از آن رویدادها گرفته اند، قدمی به پیش بردارند.

دستیابی به موفقیت زمان می برد

آنها می دانند که هر چیزی که ارزش داشته باشد، مستلزم تلاش سخت و مداوم است. افراد مثبت اندیش با این واقعیت مشکلی ندارند که دستیابی به موفقیت کمی بیشتر از آنچه دوست دارند، زمان می برد.

خسته و بی حوصله نمی شوند

بی حوصلگی جایی است که خلاقیت و نوآوری را به مرگ می کشاند. افراد مثبت اندیش نسبت به هرچیزی که اطراف شان وجود دارد، علاقه پیدا می کنند. آنها دنیا را با اشتیاق و کنجکاوی مورد کاوش قرار می دهند و هر چه می توانند سوالات متعددی را مطرح می کنند.

افکار منفی را از خود دور می کنند

افراد مثبت اندیش خودشان را تسلیم ترجیع بند افکار منفی و خودشکنانه نمی کنند. وقتی یک فکر منفی به ذهن آنها وارد می شود، به خودشان یادآوری می کنند،اگر این فکر آنقدر بد است که آرزویش را حتی برای دشمنم هم نمی کنم، پس نباید در مورد خودم چنین فکری داشته باشم.

خودشان را با دیگران مقایسه نمی کنند

آنها از بابت داشته ها و اعمال شان به خود اعتماد دارند و به جای اینکه به رفتار و اعمال دیگران توجه نشان دهند، بیشتر توجه خود را معطوف به بهبود زندگی خودشان می کنند.

پیاده سازی و سئو توسط: 'GoGseo