لطفا صبر کنید ...

زمینه های پدید آمدن خیانت در خانواده

دسامبر 24, 2018 توسط مینو ایرانی
blogpic1.jpg

زمینه های پدید آمدن خیانت در خانواده

تحقیقات فراوانی درباره مساله ارتباط های موازی و خیانت های زناشویی در همه جای دنیا انجام شده است. پدیده خیانت زناشویی و ایجاد ارتباط های نامشروع و غیر قانونی در همه جوامع وجود دارد.


کشور ما نیز از شراره های این آتش خانمان سوز در امان نبوده و چنین مسائلی روز به روز در حال گسترش و فراوانی است. علل و عوامل گوناگونی برای خیانت زناشویی معرفی شده است. طالبان باید توضیح تفصیلی را در کتاب ها و مقالاتی که درباره این موضوع نگاشته شده است، پیگیری کنند. البته تذکر می دهیم که ممکن است برخی از عوامل مورد اشاره، با یکدیگر هم پوشی داشته باشند، امّا به سبب روشن تر شدن موضوع و برجسته کردن اهمیت آن، به تفکیک مورد بررسی قرار می گیرند.

راه مقابله با پدیده زشت و خطرناک خیانت، رعایت حد و مرزهای شرعی در روابط زن و مرد، تقویت باورهای دینی و انگیزه های اخلاقی، آموزش، هدایت و حمایت مردم برای تشکیل زندگی مشترک سالم و پر نشاط، آموزش خانواده ها برای حل مسائل گوناگون خود از طرق مشروع و منطقی، رفع مشکلات اقتصادی و اصلاح فرهنگ جامعه… است.

زیر بنای همه عواملی که موجب خیانت در زندگی مشترک می شود، احساس نارضایتی از ارتباط با همسر و زندگی زناشویی است. نارضایتی، گاه ریشه در عوامل واقعی و منطقی دارد و گاه ریشه در عوامل خیالی، غیر منطقی و یا غیر مشروع؛ در اینجا به اهم عوامل نارضایتی اشاره می کنیم:

انتظارات بی پاسخ:

روشن است که همه کسانی که ازدواج می کنند و رنج مسئولیت زندگی مشترک را می پذیرند، انتظاراتی از آن دارند که می پندارند در کنار همسر و فضای زندگی زناشویی تامین می شود. چنانچه فردی در زندگی مشترک به انتظارات و خواسته هایش نرسد، ممکن است در جای دیگر و با فرد دیگری آن را جستجو کند. انتظارات ممکن است انتظاراتی واقعی و مشروع باشند و ممکن است ناشی از وسواس، خودخواهی و برداشت های نادرست از ازدواج و ارتباط با همسر. از این رو همسران باید پیش و پس از ازدواج به صورت مستمر به واکاوی و شناسایی انتظارات خود از زندگی مشترک توجه کرده و با تحلیل صحیح و ارزیابی دائمی آنها زمینه را برای رفع انتظارات غلط و تامین مطلوب انتظارات منطقی و درست فراهم کنند. تامین نیازها و انتظارات هرکدام از زوجین منوط به شناسایی، به رسمیت شناختن و برآورده کردن انتظارات طرف مقابل است. هنگامی که انتظارات فرد، پاسخ مطلوبی می گیرد، احساس رضایتمندی و خوشبختی ارتقا یافته و دلبستگی فرد به زندگی و همسر فزونی می یابد.

تفاوت های شخصیتی:

انسان ها، همواره برای داشتن روابط صمیمی به دنبال افرادی از جنس خودشان می گردند؛ ما اغلب به کسانی که بیشترین شباهت را در افکار، اهداف، ارزش ها، عواطف و رفتارها با ما داشته باشند، جذب می شویم. ازدواج رابطه ای دوستانه و صمیمانه است و از این قاعده مستثنا نیست. زن و مرد، هرچه به هم شبیه تر باشند، رابطه صمیمانه تر و رضایتبخش تری خواهند داشت و این امر به استحکام بنیان زندگی و ایمن شدن آن از خیانت کمک می کند. خصلت های شخصیتی مورد توجه در ازدواج و انتخاب همسر به دو دسته تقسیم می شوند: خصلت های متضاد و مکمل و خصلت های مشابه و متقارن؛ خصلت های مکمل، خصلت هایی هستند که با هم متضادند، امّا وجود یکی در مرد و دیگری در زن، همدیگر را تکمیل کرده و موجب پويایی و رضایتمندی می شوند؛ اما خصلت های مشابه و متقارن، خصلت هایی هستند که زن و مرد باید به طور یکسان و مشابه هم از آنها برخوردار باشند. مثلا خصلت های سلطه جویی و سلطه پذیری، از خصلت های متضاد ولی مکملند که اگر یکی در مرد و دیگری در زن وجود داشته باشد به آرامش و تفاهم در ارتباط های آنها کمک می کند؛ اما وجود خصلت سلطه جویی در همسران، موجب بروز تنش، جنگ قدرت و اختلاف می شود. اما خصلت درونگرایی و برونگرایی از خصلت هایی است که باید به طور یکسان و مشابه در زن و مرد وجود داشته باشد. حال اگر یکی از همسران، برونگرا و دیگری درونگرا باشد، به احتمال زیاد تنش ها، دلخوری ها و نارضایتی ها در زندگی مشترک فزونی خواهد یافت. یکی از مهمترین عوامل خیانت در خانواده تفاوت چشمگیر و مدیریت نشده همسران در ویژگی هیجان طلبی است. زن و مرد باید در این خصوصیت نزدیک به هم باشند تا شرایط زندگی برای هر دو دلپذیر و رضایتبخش باشد.

سردی روابط عاطفی:

این عامل خود مولود عوامل گوناگون زیستی، روان شناختی، تربیتی و اجتماعی است. گرمی روابط عاطفی برای همسران، یکی از مهمترین عوامل ایمن سازی زندگی از خیانت است. همسرانی که در زندگی مشترک از سردی روابط عاطفی رنج می برند، باید خیلی زود ریشه های آن را یافته و برای رفع آن اقدام های جدی انجام دهند.

استفاده از خدمات مشاوره خانواده و مطالعه کتاب های سودمند در این رابطه به صورت جدی توصیه می شود.

مشکلات و اختلالات جنسی:

نارضایتی جنسی و احساس ناکامی در روابط زناشویی، یکی از عوامل مهم گرایش به ارتباط های خارج از خانواده در مردان و زنان و بخصوص مردان است. متاسفانه برخلاف آموزه های دینی ما که برای رفع مسائل و مشکلات جنسی اهمیت قائل است، ناسازگاری های جنسی و اختلال های مربوط به آن در کشور ما همچنان به عنوان مهمترین عامل طلاق مطرح می شود؛ ولی همسران براي رفع مشکلات جنسی و ارتقاء سطح بهداشت و رضامندی جنسی، اطلاعات ناچیزی در اختیار داشته و برای رفع آن اقدام های جدی انجام نمی دهند.

اختلالات شخصیتی:

برخی اختلالات شخصیتی مانند وسواس های فکری، بدبینی، بدخلقی و بدرفتاری که منجر به سردی روابط عاطفی و متعاقب آن پیدایش زمینه های انگیزشی خیانت می شود.

مشکلات و نارسایی های اقتصادی:

این عامل بخصوص در موارد خیانت های زنان، فراوان به چشم می خورد. زنانی که یا از حداقل نیازمندی های اقتصادی محرومند و یا تحت تاثیر چشم وهم چشمی، عدم قناعت، آزمندی و نیاز های کاذبند و چون از راه های مشروع به آن نمی رسند ممکن است برای رسیدن به خواسته های اقتصادی خود از طریق رابطه با مردان، اخاذی یا تن فروشی اقدام کنند.

پیاده سازی و سئو توسط: 'GoGseo