لطفا صبر کنید ...

istockphoto-1227064104-170667a.jpg
02/ژوئن/2023

احساسات مثبت و منفی چیست ؟

و آیا ما به هر دو نوع احساسات نیاز داریم؟

ممکن است فکر کنید که روانشناسی مثبت ، همه چیز در مورد احساسات مثبت است.

اما این رشته فقط به احساسات مثبت مربوط نمی شود. احساسات منفی بخشی اجتناب ناپذیر از زندگی و چیزی است که برای داشتن یک زندگی کامل و غنی باید آن را تجربه کنیم.

چرا برای تکمیل احساسات به احساسات منفی نیاز داریم؟

این مقاله شامل:

نگاهی به روانشناسی

آیا ما به هر دو نیاز داریم؟

احساسات مثبت در مقابل احساسات منفی: نگاهی به تفاوت ها

چگونه می توانیم احساسات خود را به بهترین شکل دنبال کنیم؟

نگاهی کوتاه به احساسات خنثی


istockphoto-1256802615-170667a.jpg
02/ژوئن/2023

ابزارهای احساسی مورد علاقه شما چیست؟

تحقیقات جدید نشان می دهد که برخی از احساسات بهتر ، به عنوان ابزار استفاده می شوند

  • احساسات می توانند هم به عنوان واکنش به رویدادها و هم به عنوان ابزاری عمل کنند که می توانند برای حل یک مشکل یا تغییر یک موقعیت دستکاری شوند.
  • افراد تمایل دارند از احساسات مثبت به عنوان “ابزار” بیشتر از احساسات منفی استفاده کنند.
  • جعل کردن احساسات مثبت می‌تواند بر مردم تأثیر بگذارد، بنابراین استفاده از آن تاکتیک همیشه مفید نیست.

آیا تا به حال مجبور شده اید برای پوشاندن احساسات واقعی خود در مقابل دیگران جبهه دروغین بگیرید؟ شاید روز بدی را سپری کرده‌اید، اما کارتان مستلزم آن است که آنچه را که «کار عاطفی» نامیده می‌شود، اجرا کنید که در آن به همکاران، دوستان یا مشتریان خود وانمود کنید که همه چیز خوب است. برعکس، ممکن است تصمیم بگیرید که یک موقعیت مستلزم نشان دادن احساسات مثبت نیست، بلکه احساسات منفی است. شما ممکن است بخواهید به یک فروشنده اجازه دهید بداند که شما یک فرد پیشرو نیستید، بنابراین بدخلق تر از آنچه در غیر این صورت انجام می دادید رفتار می کنید.


positive.jpg
02/ژوئن/2023

دلبستگی

دلبستگی به معنای پیوند عاطفی عمیقی است که با افراد خاص در زندگی خود برقرار می‌کنیم.

به شکلی که باعث می‌شود زمانی که با آنها تعامل می‌کنیم، احساس نشاط و شادمانی کرده و به هنگام استرس

از اینکه آنها را در کنار خود داریم ، احساس آرامش کنیم.

مراحل ایجاد دلبستگی به شرح زیراست:

مرحله پیش دلبستگی (تولد تا 6 هفتگی)

علائم فطری ، چنگ زدن ، لبخند زدن ، گریه کردن ، و زل زدن به چشمان والدین به نوزادان کمک می‌کنند

تا با سایر اطرافیانش  تماس برقرار کنند. وقتی که مادر پاسخ می‌دهد، نوباوگان آنها را ترغیب می‌کنند نزدیک بماند،

زیرا وقتی آنها را در آغوش میگیرند، نوازش می‌کنند و با آرامش با آنها صحبت می‌کنند، تسلی خاطر می‌یابند.

مرحله دلبستگی در حال انجام (6 هفتگی تا 8-6 ماهگی)

در طول این مرحله ، نوباوگان به مراقبت کننده آشنا به صورتی پاسخ می‌دهند که با یک فرد غربیه فرق دارد.

اما با اینکه نوباوگان می‌توانند مادر خود را تشخیص دهند، اگر که از او جدا شوند، هنوز اعتراضی نمی‌کنند.

بنابراین ، دلبستگی در حال انجام است ، ولی هنوز ایجاد نشده است.

مرحله دلسبتگی واضح (8-6 ماهگی تا 18 ماهگی -2 سالگی)

دلبستگی در این مرحله به مراقبت کننده آشنا به وضوح دیده میشود. نوباوگان ، اضطراب از جدایی نشان می‌دهند،

یعنی وقتی که فرد بزرگسالی که به او تکیه کرده‌اند آنها را ترک می‌کند ناراحت می‌شوند.

اضطراب جدایی بعد از 6 ماهگی در همه بچه‌ها وجود دارد و تا حدود 15 ماهگی شدید تر می‌شود.

نوباوگان و کودکان نوپای بزرگتر ، غیر از اعتراض کردن به ترک والد تلاش می‌کنند تا او را نزد خود نگهدارند.

 

به باور بولبی ، کودکان در نتیجه تجربیات خود در طول این  مراحل، پیوند عاطفی با ثباتی با مراقبت کننده خود برقرار می‌کنند  که در غیاب والدین می‌توانند از آن به عنوان یک پایگاه امن ، استفاده کنند.


پیاده سازی و سئو توسط: 'GoGseo