لطفا صبر کنید ...

gmBjSWM6R5CYRZiq5fEn_file.jpg
09/ژوئن/2023

از دیگران توقع نداشته باشید

از دیگران توقع نداشته باشید انتظار داشتن از دیگران باعث می‌ شود همیشه نتایج مشخصی را بطلبید، بنابراین فضای کمی برای فرصت‌ های تازه باقی می‌ ماند. از دیگران توقع نداشته باشید زندگی‌ تان را در دستان خودتان بگیرید و واقعا زندگی کنید.


key_to_happiness-shutterstock_574423141123.jpg
09/ژوئن/2023

فواید شاد زیستن

فواید شاد زیستن شادی به درجه یا میزانی اطلاق می شود که شخص درباره مطلوبیت کیفیت زندگی خود قضاوت می کند. شادی انسان به هماهنگی و تناسب درست در وجود فردی منوط است. فرد شاد، خانواده شاد می سازد و خانواده های شاد، جامعه ای شاد را می سازند.


Reasons-To-Confess-Your-Feelings-To-Your-Girl-2.jpg
09/ژوئن/2023

این اعترافات حالمان را بهتر می کند

در زندگی همه ما عوامل زیادی وجود دارند که باعث بروز تنش، درد و رنج در درون مان می شوند و ما به جای آن که خودمان را از شر این عوامل خلاص کنیم. ما گاهی آن ها را بخشی از قسمت می دانیم.


respect.jpg
09/ژوئن/2023

چگونه احترام دیگران را جلب کنیم؟

همه افراد، در هر موقعیت اجتماعی که باشند، می خواهند که با احترام با آنها رفتار شود، مطمئنا شما هم همین گونه اید. اما چطور می شود که از دیگران احترام بیشتری دریافت کرد؟


edb2014a52b436df25bae3dc3b77854e.jpg
09/ژوئن/2023

شاد بودن هنر است

زندگی موهبتی است که به ما ارزانی شده و تا وقتی امید هست، زندگی هم هست. ما قدرت آن را داریم که نا امیدی را به امید، شکست را به پیروزی و اشک را به خنده تبدیل کنید. برای شاد بودن باید یاد بگیریم که چگونه اندیشه‌هایمان را کنترل کنیم.


پیاده سازی و سئو توسط: 'GoGseo