لطفا صبر کنید ...

dreamy-rose-glasses-effect.jpg
07/آگوست/2022

بدبینی، دشمن بزرگ

مثبت اندیشی چیزی فراتر از اعتقاد کورکورانه است و قدرت آن بر زندگی انسانها بسیار زیاد و شگفت انگیز است. خوشبین ها تقریبا در همه جنبه های زندگی بهتر از بدبین ها عمل می کنند و معمولا به موفقیت های بیشتری نائل شده و از موفقیت های اجتماعی لذت بیشتری می برند.


1423big.jpg
07/آگوست/2022

بدبینی در زندگی مشترک آفت است

بدبینی و سوءظن در شکل شدید آن یک اختلال روانی است که فرد بیمار تفسیر غلطی از رفتار دیگران دارد و در واقع فرد احساس می‌کند چیزی را که می‌ بیند یا می‌ شنود واقعیت ندارد.


پیاده سازی و سئو توسط: 'GoGseo