لطفا صبر کنید ...

Past.jpg
29/مارس/2020

غلبه بر احساس ناامیدی

غلبه بر احساس ناامیدی همه ی ما به عنوان یک انسان به امید نیاز داریم و بدون امید دوام نمی آوریم. اما امید تنها زمانی در دسترسمان قرار دارد که ما فکر کردن زیاد را کنار بگذاریم و کمی از منطقی بودن و عقلانیت صرف، فاصله بگیریم.


xozbsfx4rxcg.jpg
29/مارس/2020

به خودتان انگیزه دهید

به خودتان انگیزه دهید هیچ کس نمی تواند به فرد دیگری انگیزه بدهد. تنها کاری که دیگران می کنند تشویق ما برای انجام دادن کارهاست. این خود انسان است که بهترین مشوق و انگیزه دهنده برای خودش است. همیشه در آسایش و آرامش نباشید. از اینکه کمی به خود سختی دهید نهراسید.


پیاده سازی و سئو توسط: 'GoGseo