لطفا صبر کنید ...

96976.jpg

این رفتارها در رابطه، عین خیانت است

شاید خیانت از نظر شما دردناک ترین رفتاری است که ممکن است صورت گیرد اما رفتارهای دیگری نیز وجود دارند که فرقی با خیانت نمی کنند و در دراز مدت همان احساس رانده شدن را منتقل می کند.


depression_4.jpg

در مواجهه با خیانت چه کنیم؟

خیانت علاوه بر ایجاد پیامدهای مخرب در رابطه بین زوجین، آسیب های روانی عمیقی به فرد خیانت دیده می زند. معمولا کسانی که خیانت می بینند خود را سرزنش می کنند یا به دنبال نشانه هایی مبنی بر وجود عیب یا مشکلی در خودشان می گردند.


blogpic1.jpg

زمینه های پدید آمدن خیانت در خانواده

تحقیقات فراوانی درباره مساله ارتباط های موازی و خیانت های زناشویی در همه جای دنیا انجام شده است. پدیده خیانت زناشویی و ایجاد ارتباط های نامشروع و غیر قانونی در همه جوامع وجود دارد.


پیاده سازی و سئو توسط: 'GoGseo