لطفا صبر کنید ...

woman-walking-along-the-road-with-suitcase-and-balloons.jpg
22/اکتبر/2020

روش هایی برای شاد بودن

روش هایی برای شاد بودن شادی در زندگی چیز گران بهایی است چرا که انسان موجودی شادی خواه و لذت طلب است. اغراق نکرده ایم اگر بگوییم هدف نهایی تمام انسان‌ ها دستیابی به یک زندگی شاد است. شادی برای همه انسان‌ ها به یک روش به دست نمی‌ آید.


nicole_Happiness_Workplace.jpg
22/اکتبر/2020

ترویج شادی در زندگی

ترویج شادی در زندگی وقتی به زندگی خودتان نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید که زمان چقدر سریع گذشته و هیچ نظری راجع به موقعیت حال حاضرتان ندارید. ممکن است به این فکر کنید که در زمان‌های گذشته دلتان می‌خواست در این سن کجا باشید و حالا چقدر از آن موقعیت فاصله دارید.


pride_of_happiness_by_igngrez-d4pfvug.jpg
22/اکتبر/2020

شاد باشیم

شاد باشیم شادی نوعی رضایت درونی است که در انسانها وجود دارد و برخی نیز آن را غرور، قناعت و یا قدردانی توصیف کرده‌اند اما این احساسات از فردی به فرد دیگر متفاوت است. به طور کلی دانشمندان احساس شادی و شاد بودن را برای انسان‌ها بسیار مفید می‌ دانند.


photo-1549032305-e816fabf0dd2.jpg
22/اکتبر/2020

چند دلیل برای شگرگزاری

چند دلیل برای شگرگزاری ما آنقدر بر روی بعد منفی ماجرا تمرکز می‌ کنیم که ابعاد مثبت، قلب ما را ترک می‌ کنند. وقتی در حین تلاش برای تغییر خود یا جامعه مان هستیم، از یاد می‌ بریم که واقعا چه چیز‌هایی را در اختیار داریم و باید بابت آن‌ها شکرگزاری کنیم.


key_to_happiness-shutterstock_574423141123.jpg
22/اکتبر/2020

فواید شاد زیستن

فواید شاد زیستن شادی به درجه یا میزانی اطلاق می شود که شخص درباره مطلوبیت کیفیت زندگی خود قضاوت می کند. شادی انسان به هماهنگی و تناسب درست در وجود فردی منوط است. فرد شاد، خانواده شاد می سازد و خانواده های شاد، جامعه ای شاد را می سازند.


balloons-nov052018-min-870x581.jpg
22/اکتبر/2020

اصولی برای شاد بودن و شاد زندگی کردن

بعضی ها انگار به صورت ذاتی شاد و خوشبین هستند. بعضی دیگر اما به نظر می رسد نافشان را با غم و بدبینی بریده اند. تا به حال فکر کرده اید شاد بودن هم اصولی دارد که باید آنها را آموخت؟


پیاده سازی و سئو توسط: 'GoGseo