لطفا صبر کنید ...

shutterstock_288435356.jpg
22/اکتبر/2020

خوشبختی چه رنگی است؟

خوشبختی چه رنگی است؟ در دنیای اطراف ما رنگ ها موج می زنند، اما ما به میزان تاثیر آنها بر روحیه و همینطور تصمیم هایمان چندان آگاه نیستیم توجه بیشتر به رنگ ها و آگاه شدن از تاثیرشان می تواند در ما احساس خوشبختی ایجاد کند.کدام رنگ‌ ها به ما حس خوبی می‌ دهند؟


Brush_and_watercolours.jpg
22/اکتبر/2020

هنر روان درمانی با هنر

هنر درمانی گردآمده (مجموعه) یکی از کاربردهای درمانی هنرهای دیداری است که در آن به هنر، به عنوان ابزاری از ارتباط ناکلامی نگریسته می شود.از جمله پیشگامان هنر درمانی در اروپا می توان به «لامبروسو»، «سیمون» و «پرینس هورن» اشاره کرد.


پیاده سازی و سئو توسط: 'GoGseo