لطفا صبر کنید ...

چگونه صمیمیت و اعتماد را در رابطه خود تقویت کنیم؟

نوامبر 11, 1401 توسط مینو ایرانی
processed-267c0783-2db3-4b15-aa69-378c48597c50_uf2qAVyE.jpeg

چگونه صمیمیت و اعتماد را با شریک زندگی خود تقویت کنیم؟

چه در حال شروع یک رابطه جدید باشید و چه سال ها با شریک زندگی خود بوده اید، در اینجا چند نکته از یک روان درمانگر برای تقویت ارتباط عاطفی و ایجاد صمیمیت وجود دارد. در دوران مدرن، اولویتهای چندگانه، فقدان ارتباطات باز و ناتوانی در دادن زمان با کیفیت کافی به شریک زندگی تان میتواند روابط را تیره تر کند و حتی سازگارترین شریک ممکن است دچار عیب شود. شکاف در روابط در چند وقت اخیر افزایش یافته است. دستیابی به تعادل بین کار و زندگی دشوار است و می تواند باعث استرس غیرقابل کنترل برای زوج ها شود. این در نهایت می تواند تلفات زیادی بر رابطه وارد کند.

ایجاد یک رابطه قوی و مطمئن به زمان و تلاش نیاز دارد

ایجاد یک رابطه قوی و مطمئن به زمان و تلاش نیاز دارد. ایجاد اعتماد، ارتباط و صمیمیت با شریک زندگی شما می تواند به زمان، تلاش و فداکاری نیاز داشته باشد. احساس صمیمیت و اعتماد برای یک رابطه سالم ضروری است. اکثر زوج ها اهمیت این موضوع را درک می کنند. با پرورش این موارد، باید ارتباط بیشتری بین درک مفهوم و عملی کردن آن وجود داشته باشد. ایجاد صمیمیت و اعتماد دشوار است.

چه در حال شروع رابطه جدیدی باشید و چه سالها با شریک زندگی خود بودهاید، دکتر در اینجا نکات Chandni Tughnett را بیان میکند.

ارتباط باز را تمرین کنید:

ارتباط موثر پایه و اساس هر رابطه موفق است. وقتی شنیده می شویم و درک می کنیم، احساس امنیت در رابطه ایجاد می کند. بنابراین به جای اینکه احساسات خود را پنهان کنید یا احساسات خود را صادقانه و محترمانه در هنگام بروز مشکلات بیان کنید، ارتباط باز را با شریک زندگی خود تمرین کنید. این باعث می شود که شریک زندگی شما احساس امنیت کند.

زمان با کیفیتی را با هم بگذرانید

زمان با کیفیتی را با هم بگذرانید:

زندگی ممکن است گاهی اوقات استرس زا باشد. به خصوص زمانی که بچه دارید دارید. اما هر چند وقت یکبار ضروری است که برای هر دوی آنها وقت بگذارید. گذراندن زمان با کیفیت با هم، چه در یک شب قرار ملاقات یا صرفاً نشستن در خانه و لذت بردن از وقت با هم، به تقویت پیوند شما و احیای مجدد احساس صمیمیت بین شما کمک می کند.

قدردانی و حمایت از اهداف و رویاهای یکدیگر را نشان دهید:

به شریک زندگی خود بگویید که چقدر از حضور او در زندگی خود قدردانی می کنید، به افزایش صمیمیت در رابطه کمک می کند. به همین ترتیب، حمایت از اهداف و رویاهای یکدیگر مهم است. این کار باعث تقویت رابطه شما نیز می شود.

به مرزها و فضا احترام بگذارید:

مرزها برای رشد عاطفی در هر رابطه سالم مهم هستند. به محدودیت های یکدیگر احترام بگذارید و در صورت نیاز به یکدیگر وقت بدهید، بدون اینکه به فرد یا شریک زندگی خود شک کنید.

 برای روابط عاشقانه و صمیمیت وقت بگذارید:

صمیمیت فقط فیزیکی نیست، بلکه احساسی نیز هست. برای حرکات عاشقانه مانند در آغوش گرفتن، بوسیدن، گرفتن دستان یکدیگر وقت بگذارید. اینکار احساسات مثبت را ایجاد می کند.


تماس با مشاور …

پیاده سازی و سئو توسط: 'GoGseo