لطفا صبر کنید ...

Stocksy_txpe3b4798fsFm100_Medium2365_1298084.jpg
28/سپتامبر/2021

اختلال اضطراب اجتماعی

اختلال اضطراب اجتماعی همه ما وقتی قرار است برای اولین بار در جمع بزرگی صحبت کنیم یا اینکه در حضور افرادی که قضاوتشان برای ما اهمیت دارد سخنرانی کنیم، دچار دلهره و اضطراب می شویم، احتمالا پیشانی و کف دستمان خیس عرق می شود…


conversion-therapies.jpg
28/سپتامبر/2021

همه باورهای غلط درباره اختلالات روانی

استفاده از واژه بیمار روانی یا انگ بیمار روانی زدن به بیمارانی که مبتلا به اختلال روانپزشکی هستند نشان‌ دهنده نگاهی منفی و کلیشه‌ ای است و باعث می‌ شود دیگران این افراد را موجودی تهدید آمیز ببینند.


پیاده سازی و سئو توسط: 'GoGseo