لطفا صبر کنید ...

IMG_0130.jpeg
02/اسفند/1402

آگورافوبیا یا ترس از مکان های باز 

آگورافوبیا یک ترس شدید است که در مکان های عمومی ظاهر می شود. به محض اینکه یک فرد آگورافوبیک فکر می کند که دیگر نمی تواند در مکانی با افراد زیادی کمک بگیرد، حملات پانیک بر او غلبه می کند. این فوبیای رایج باعث می شود افرادی که تحت تأثیر آن قرار می گیرند با فکر ترک مکان های خاصی که احساس امنیت می کنند، مانند خانه خود، احساس ناامنی کنند.

منشأ آن چیست؟

افراد مضطرب و افرادی که در طول زندگی خود موقعیت های آسیب زا را تجربه کرده اند، بیشتر از جمعیت می ترسند . برای مثال، فردی که پس از تصادف یا سوگواری دچار شوک شده است ، ممکن است این استرس پانیک را احساس کند. بنابراین، این فوبیا اغلب به دلیل استرس زیاد فرد ایجاد می شود.

چگونه آگورافوبیک بودن را متوقف کنیم؟

آگورافوبیا را می توان به روش های مختلفی درمان کرد:

با درمان طبیعی

با هیپنوتیزم درمانی

با درمان شناختی رفتاری

با درمان دارویی

 


پیاده سازی و سئو توسط: 'GoGseo